Hvad er vigtig pædagogisk viden om socialt udsatte børn i daginstitutionen? Pædagogstuderendes faglige viden, rettet mod udsatte børn i daginstitutionens pædagogiske arbejde

Authors

Klaus Kasper Kofod
Kirsten Elisa Petersen

Synopsis

Tidligere og nuværende forskning, knyttet til pædagogisk arbejde med udsatte børn i daginstitutionens pædagogiske praksis, har i høj grad fokuseret på enten daginstitutionens strukturelle udformning, muligheder og begrænsninger i arbejdet med denne gruppe børn eller på de professionelle pædagogers kompetencer til at udføre det pædagogiske arbejde. Dette forskningsprojekt bidrager imidlertid med en ny og meget relevant vinkel på det pædagogiske arbejde med udsatte børn i daginstitutionen, idet der i herværende sammenhæng sættes fokus på den pædagogiske professionsuddannelse og udforskes, på hvilke måder uddannelsen forbereder de studerende på deres fremtidige arbejde i daginstitutionen med udsatte børn.

Downloads

Published

November 10, 2015

Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978‐87‐7430‐247‐6

doi

10.7146/aul.25.95