Loading ...
Loading ...
Livslang aflæring og pædagogisk livskunst: Filosofisk livskunst som dannelse til det gode liv. Livsduelighed og filosofisk terapi

Publication Info

Added 2017-11-14
ISBN-13: 978-87-7507-411-2
doi: 10.7146/aul.238.170

Related categories

Livslang aflæring og pædagogisk livskunst: Filosofisk livskunst som dannelse til det gode liv. Livsduelighed og filosofisk terapi

Anders Dræby Sørensen (Author)

Der har længe været et særligt forhold imellem filosofi og pædagogik. I dag er forholdet blevet ensidigt. Således har den moderne filosofi især koncentreret sig om at udvikle den pædagogiske filosofi som en særlig underdisciplin. Oprindeligt var forholdet mellem filosofien og pædagogikken imidlertid mere gensidigt. Således har der også været en filosofisk pædagogik. Filosofien indeholder nemlig ikke mindst en filosofisk livskunst, der satte fokus på, hvordan mennesket skulle leve sit liv for at opnå et godt liv. Denne tekstsamling sætter netop fokus på den filosofiske pædagogik, og den betydning som den filosofiske livskunst – og terapi – har for pædagogikken.

About the Author: Anders Dræby Sørensen

No biography available at this time.

  • Livslang aflæring og pædagogisk livskunst
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books