Stoisk ro: Stoicismens genkomst i det 21. århundrede

Forfattere

Anders Dræby Sørensen

Synopsis

Udtrykket ’at have en stoisk ro’ bruges om personer, der har et fuldstændigt overblik og en uændret væremåde, uanset hvad der sker. Det er ikke uden grund, at stoicismen de seneste årtier har vundet fornyet fokus inden for såvel filosofi, psykologi og psykoterapi. Stoikerne forstår filosofien som en praktisk livsform, der skal hjælpe mennesket til at opnå sindsro og livsudfoldelse i vanskelige tider. I den forbindelse viser bogen, hvordan stoicismen til dels kan forstås som en slags europæisk udgave af buddhismen.

Stoicismen har oplevet en decideret genkomst i det 21. århundrede. Især i den angelsaksiske verden har stoicismen oplevet en udbredelse, som ikke er set inden for filosofien siden efterkrigstidens eksistentialisme. Bogens fokuserer også på, hvad den stoiske tilgang mon har at tilbyde det moderne menneske, som lever i en foranderlig verden.

Forsidebillede til Stoisk ro: Stoicismens genkomst i det 21. århundrede
Publiceret
august 16, 2017

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978-87-7507-405-1
doi
10.7146/aul.226.163