Loading ...
Loading ...
Rapport om data i danske læremidler: Survey blandt læremiddelproducenter i ”Udviklingsprojekt om data om elevernes læring og progression”

Publication Info

Added 2017-03-17
ISBN-13: 978-87-7684-662-6
doi: 10.7146/aul.194.141

Related categories

Rapport om data i danske læremidler: Survey blandt læremiddelproducenter i ”Udviklingsprojekt om data om elevernes læring og progression”

Jeppe Bundsgaard (Author)

Brugen af data i folkeskolen er inde i en rivende udvikling. Som led i brugerportalinitiativet skal alle kommuner anskaffe en digital læringsplatform til folkeskolerne inden udgangen af 2017, og flere og flere undervisningsforløb udvikles og gennemføres allerede i dag på digitale platforme. En sådan udviklingsproces er utrolig kompleks og stiller krav til de fagprofessionelle, til skolerne, til leverandørerne, til IT-arkitekturen osv. STIL, Digitaliseringsstyrelsen og KL har i samarbejde igangsat et ”Udviklingsprojekt om data om elevernes læring og progression”.

Formålet med dette projekt er at levere videns- og praksisbaserede anbefalinger til, hvordan data om elevernes læring, progression og trivsel kan indsamles, kombineres, vises og understøtte, at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

About the Author: Jeppe Bundsgaard

No biography available at this time.

  • Rapport om data i danske læremidler
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books