Kollektiv Akademisk Vejledning - en introduktion

Forfattere

Helle Merete Nordentoft
Kristina Mariager-Anderson
Anne Smedegaard

Synopsis

Kollektiv Akademisk Vejledning (KAV) er en forskningsbaseret kollektiv arbejdsform, som giver de studerende erfaringer med at diskutere faglige spørgsmål i et kollektivt forum. I KAV mødes studerende, som skriver på forskellige opgaver. I vejledningen bruges forskelligheden som drivkraft i vejledningen. Med akademisk understreges vejledning som central læringsaktivitet i udviklingen den akademiske kompetence, det er at give og modtage kritik i vejledningen. Introduktions første del beskriver det teoretiske og metodiske grundlag, som vejledningen bygger på. Her uddybes de udfordringer, som en kollektiv vejledningsform rummer for både studerende og vejledere, og den kommer med bud på, hvordan disse håndteres. Anden del består af et inspirationskatalog med en række konkrete øvelser, som vejlederen kan anvende i vejledningen.

Downloads

Publiceret

2 september 2016

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-706-7

doi

10.7146/aul.144.123