Loading ...
Loading ...
Kollektiv Akademisk Vejledning - en introduktion

Publication Info

Added 2016-09-02
ISBN-13: 978-87-7684-706-7
doi: 10.7146/aul.144.123

Related categories

Kollektiv Akademisk Vejledning - en introduktion

Helle Merete Nordentoft, Kristina Mariager-Anderson, Anne Smedegaard (Author)

Kollektiv Akademisk Vejledning (KAV) er en forskningsbaseret kollektiv arbejdsform, som giver de studerende erfaringer med at diskutere faglige spørgsmål i et kollektivt forum. I KAV mødes studerende, som skriver på forskellige opgaver. I vejledningen bruges forskelligheden som drivkraft i vejledningen. Med akademisk understreges vejledning som central læringsaktivitet i udviklingen den akademiske kompetence, det er at give og modtage kritik i vejledningen. Introduktions første del beskriver det teoretiske og metodiske grundlag, som vejledningen bygger på. Her uddybes de udfordringer, som en kollektiv vejledningsform rummer for både studerende og vejledere, og den kommer med bud på, hvordan disse håndteres. Anden del består af et inspirationskatalog med en række konkrete øvelser, som vejlederen kan anvende i vejledningen.

About the Author: Helle Merete Nordentoft

No biography available at this time.

About the Author: Kristina Mariager-Anderson

No biography available at this time.

About the Author: Anne Smedegaard

No biography available at this time.

  • Kollektiv akademisk vejledning
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books