Loading ...
Loading ...
Filosofisk livskunst: Fra ledelse og terapi til aldring og de syv dødssynder

Publication Info

Added 2016-08-24
ISBN-13: 978-87-7507-373-3
doi: 10.7146/aul.140.121

Related categories

Filosofisk livskunst: Fra ledelse og terapi til aldring og de syv dødssynder

Anders Dræby Sørensen (Author)

De senere år er der kommet fornyet fokus på den filosofiske livskunst. Denne bog præsenterer en række perspektiver på filosofisk livskunst og en række ansatser til at genoplive og forny tilgangen.  Bogen kommer omkring Pierre Hadots og Michel Foucaults tilgange til filosofisk som livsform og livskunst, ledelse som filosofisk livskunst, de syv dødssynder i et aktuelt perspektiv, gerontopædagogisk livskunst, filosofisk livskunst som terapi med et mål om livsduelighed, det forspildte liv og døden.  

About the Author: Anders Dræby Sørensen

No biography available at this time.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books