Loading ...
Loading ...
Studerende i en fremdriftstid: Prioriteter, valg og dilemmaer set i lyset af fremdriftsreformen

Publication Info

Added 2016-03-08
ISBN-13: 978-87-7684-732-6
doi: 10.7146/aul.126.112

Related categories

Studerende i en fremdriftstid: Prioriteter, valg og dilemmaer set i lyset af fremdriftsreformen

Simon Ryberg Madsen, Laura Louise Sarauw (Author)

Rapporten præsenterer resultaterne af den første samlede undersøgelse af fremdriftsreformens betydning, set med studerendes øjne. Rapporten bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt 4.354 universitetsstuderende, som er blevet bedt om at vurdere, hvordan de fremover vil disponere deres tid i lyset af de øgede gennemførelseskrav. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i april 2015.
Rapporten fremlægger således en række nye indsigter i studerendes prioriteringer og valg. Både i relation til studiefremdriftsreformen og en række andre rammevilkår, som har betydning for studerendes liv og læringsudbytte – og dermed også for det samfund, som de videregående uddannelser bidrager til at skabe.
Rapporten indgår i et politisk uafhængigt forskningsprojekt, som er finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).

About the Author: Simon Ryberg Madsen

No biography available at this time.

About the Author: Laura Louise Sarauw

No biography available at this time.

  • Studerende i en fremdriftstid. Prioriteter, valg og dilemmaer set i lyset af fremdriftsreformen
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books