Loading ...
Loading ...
Dokumentationsprojektet: 19 skolers erfaringer med inklusion 2013 – 2015. En kvalitativ analyse

Publication Info

Added 2015-12-07
ISBN-13: 978-87-7684-735-7
doi: 10.7146/aul.106.97

Related categories

Dokumentationsprojektet: 19 skolers erfaringer med inklusion 2013 – 2015. En kvalitativ analyse

Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund (Author)

Forskere fra SFI og DPU, Aarhus Universitet har i Dokumentationsprojektet fulgt udviklingen i inklusionen i 12 kommuner i årene 2013-2015. Dokumentationsprojektet var baseret omfattende spørgeskemaundersøgelser, som i 2015 blev suppleret med fokusgruppeinterviews med ledelse og lærere på 19 skoler i de 12 kommuner. Resultaterne af undersøgelsen på de 19 skoler præsenteres i denne rapport.

About the Author: Camilla Brørup Dyssegaard

No biography available at this time.

About the Author: Niels Egelund

No biography available at this time.

  • Dokumentationsprojektet: 19 skolers erfaringer med inklusion 2013– 2015. En kvalitativ analyse
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books