Loading ...
Loading ...
Epiktets filosofiske livskunst som terapeutisk pædagogik: Om spirituel omdannelse gennem filosofisk undervisning

Publication Info

Added 2017-07-04
ISBN-13: 978-87-7507-398-6
doi: 10.7146/aul.209.156

Related categories

Epiktets filosofiske livskunst som terapeutisk pædagogik: Om spirituel omdannelse gennem filosofisk undervisning

Anders Dræby Sørensen (Author)

Bogen givet et særligt indblik i Epiktets filosofiske livskunst som en terapeutisk pædagogik eller pædagogisk terapi. Bogen viser, hvordan Epiktet organiserede filosofien omkring en filosofisk skole, hvis funktion var at være terapeutisk klinik for heling af psykiske lidelser. Herefter demonstrerer bogen, hvordan denne pædagogik i praksis bestod af de tre aspekter korrektion, transformation og træning, og at den var struktureret som en særlig form for filosofiundervisning. Afslutningsvis kastes et udblik til den aktuelle relevans af Epiktets lære i forhold til de eksistentielle udfordringer, som det senmoderne menneske er præget af.

About the Author: Anders Dræby Sørensen

No biography available at this time.

  • Epiktets filosofiske livskunst som terapeutisk pædagogik – Om spirituel omdannelse gennem filosofisk undervisning
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books