Loading ...
Loading ...
Navigating in Higher Education – NiHE: Et blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen

Publication Info

Added 2016-11-02
ISBN-13: 978-87-7684-695-4
doi: 10.7146/aul.162.130

Related categories

Navigating in Higher Education – NiHE: Et blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen

Hanne Balsby Thingholm, David Reimer, Tina Bering Keiding, Jane Lisbeth Due, Emil Smith (Author)

Denne rapport er skrevet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen – Navigating in Higher Education (NiHE) – der rummer besvarelser fra 1410 bachelorstuderende og 283 undervisere fordelt på ni uddannelser fra Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab, Historie, Nordisk sprog og litteratur, Informationsteknologi, Biologi, Fysik, Medicin, Odontologi og Folkesundhedsvidenskab. NiHE undersøgelsen er gennemført i efteråret 2015 og vinter 2016, og den har til formål at generere data til almen undervisningsudvikling og rummer derfor både faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisning.

 

About the Author: Hanne Balsby Thingholm

No biography available at this time.

About the Author: David Reimer

No biography available at this time.

About the Author: Tina Bering Keiding

No biography available at this time.

About the Author: Jane Lisbeth Due

No biography available at this time.

About the Author: Emil Smith

No biography available at this time.

PDF
  • Navigating in Higher Education – NiHE
  • Bilag 1. Komplet spørgeskema med svar fra studerende
  • Bilag 2. Komplet spørgeskema med svar fra undervisere
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books