Loading ...
Loading ...
Forskningens betydning for pædagogers praksis

Publication Info

Added 2015-10-05
ISBN-13: 978-87-7507-353-5
doi: 10.7146/aul.82.76

Forskningens betydning for pædagogers praksis

Frank Ebsen (Author)

Artiklen ”Forskningens betydning for pædagogers praksis” indgår som en del af afrapporteringen af forskningsprojektet ”Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt” (HPA-projektet) .

Artiklen repræsenterer en afrunding af en delundersøgelse af videns betydning for praksis. Her belyses delelementer som lovgivningen og forskning . Denne artikel går i dybden med, hvordan forskning spredes, og hvorvidt pædagoger bruger forskning i deres arbejde.

HPA-projektets sigte er at udvikle metoder, der giver pædagoger mulighed for at udvikle deres pædagogiske handlekompetencer, så de kan fremme udsatte børns handlemuligheder og livschancer.

About the Author: Frank Ebsen

No biography available at this time.

  • Forskningens betydning for pædagogers praksis
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books