Forskningens betydning for pædagogers praksis

Authors

Frank Ebsen

Synopsis

Artiklen ”Forskningens betydning for pædagogers praksis” indgår som en del af afrapporteringen af forskningsprojektet ”Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt” (HPA-projektet) .

Artiklen repræsenterer en afrunding af en delundersøgelse af videns betydning for praksis. Her belyses delelementer som lovgivningen og forskning . Denne artikel går i dybden med, hvordan forskning spredes, og hvorvidt pædagoger bruger forskning i deres arbejde.

HPA-projektets sigte er at udvikle metoder, der giver pædagoger mulighed for at udvikle deres pædagogiske handlekompetencer, så de kan fremme udsatte børns handlemuligheder og livschancer.

Downloads

Published

October 5, 2015

Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-87-7507-353-5

doi

10.7146/aul.82.76