Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler: Erfaringer fra de første TUBU–skoler i Tiåret for UBU

Forfattere

Søren Breiting
Karsten Schnack

Synopsis

I den danske folkeskole har der i mange år været arbejdet med både miljøundervisning, global undervisning og fredsundervisning som nogle af de tværgående emner og temaer, der har kunnet tages op. Mange af erfaringerne herfra, ikke mindst fra Undervisningsministeriets indsatsområde for miljøundervisning (MUVIN Projektet tilbage i 90’erne) fører lige frem mod Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Men i tiden er der behov for en større opmærksomhed over for området Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, ligesom der er behov for udvikling af flere erfaringer hos flere lærere for at komme op på et højere niveau for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Dette skal vi være opmærksomme på, ikke blot fordi Danmark har forpligtet sig til det internationalt, men også og først og fremmest fordi det vil være en vigtig del af at forberede danskerne til den stadigt større grad af globalisering, vi skal leve under på godt og ondt. Samtidig illustrerer de varslede ændringer i klimaet som følge af det voksende udslip af CO2 og andre drivhusgasser, hvor omkalfatrende ændringerne kan blive, og hvor meget de kan komme til at gribe ind i den enkeltes liv og levevilkår.

Der er således al mulig grund til at tage Tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling til sig som en katalysator for at få udviklet og opprioriteret Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i den enkelte skole og blandt den enkelte lærers repertoire af kompetencer.

I nærværende publikation finder læseren erfaringer fra fire skoler, hvor teams af lærere har samarbejdet med to forskere fra DPU om at udvikle deres undervisning i retning af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. I de foreliggende rapporter fra skolerne ligger der meget inspiration, og samtidig peger den samlede behandling af emnet her på, at der fortsat er voldsomt brug for yderligere udvikling, hvis fremtidens unge skal blive godt klædt på til at indgå i beslutninger og konkrete tiltag for at fremme en mere bæredygtig udvikling til gavn for de mange. Efteruddannelse af lærere må spille en afgørende rolle heri.

Downloads

Publiceret

2 oktober 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-350-4

doi

10.7146/aul.79.73