Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler ‐ eksempler og anbefalinger

Authors

Rie Thomsen
Charlotte Mathiassen
Bjarne Wahlgren

Synopsis

Denne rapport fokuserer på uddannelses‐, og erhvervsvejledning og kompetenceafklaring i de danske fængsler. Endvidere fokuserer rapporten på, hvilke metoder og praksisser man med fordel kan udvikle for at optimere indsatsen med henblik på at styrke vejledning og tilbud om kompetenceafklaring til de indsatte i de danske fængsler; herunder uddannelse og eventuel efteruddannelse til personale og/eller nye ansættelser.

Downloads

Published

September 30, 2015

Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978‐87‐7684‐911‐5

doi

10.7146/aul.57.56