Loading ...
Loading ...
Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler ‐ eksempler og anbefalinger

Publication Info

Added 2015-09-30
ISBN-13: 978‐87‐7684‐911‐5
doi: 10.7146/aul.57.56

Related categories

Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler ‐ eksempler og anbefalinger

Rie Thomsen, Charlotte Mathiassen, Bjarne Wahlgren (Author)

Denne rapport fokuserer på uddannelses‐, og erhvervsvejledning og kompetenceafklaring i de danske fængsler. Endvidere fokuserer rapporten på, hvilke metoder og praksisser man med fordel kan udvikle for at optimere indsatsen med henblik på at styrke vejledning og tilbud om kompetenceafklaring til de indsatte i de danske fængsler; herunder uddannelse og eventuel efteruddannelse til personale og/eller nye ansættelser.

About the Author: Rie Thomsen

No biography available at this time.

About the Author: Charlotte Mathiassen

No biography available at this time.

About the Author: Bjarne Wahlgren

No biography available at this time.

  • Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler ‐ eksempler og anbefalinger
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books