Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne: En forskningskortlægning

Forfattere

Camilla Brørup Dyssegaard; Jesper de Hemmer Egeberg; Trine Kløveager Nielsen; Kasper Steenberg; Stinna Vestergaard

Synopsis

Denne rapport er udformet på baggrund af en kontrakt mellem Professionshøjskolen Metropol og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet.

De seneste års udvikling viser, at et rekordhøjt antal unge falder fra på erhvervsuddannelserne, hvilket har givet anledning til bekymring fra politisk side såvel som inden for uddannelsesforskningen.  Denne rapport giver et indblik i, hvilken forskning der er fundet indenfor virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsskolerne. De fundne studier er særligt relevante i lyset af, at der i den nye erhvervsskolereform netop er fokus på mere og bedre undervisning, en mere fokuseret vejledningsindsats samt hele praktikområdet.

De beskrevne eksempler fra nordisk og international forskning kan i sig selv bidrage med inspiration til nye tiltag på erhvervsuddannelserne. Det gælder både i forhold til undervisningsmetoder, vejledning og praktik. Eksemplerne vil kunne bruges til at udvikle og understøtte arbejdet med udviklingen af undervisningen, vejledningen og praktikken på erhvervsuddannelserne.

Downloads

Publiceret

30 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7684‐815‐6

doi

10.7146/aul.48.51