Samarbejdets kunst: ‐ Arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer på specialskoler

Forfattere

Lotte Hedegaard‐Sørensen
Søren Langager

Synopsis

Undersøgelsen ’Samarbejdets kunst’ har fokus på samarbejdsrelationer, ansvars‐ og arbejdsopgavefordelinger og pædagogiske rolleforskelle mellem pædagogmedhjælpere og lærere på specialskoler. Projektet er gennemført i perioden fra september 2010 til september 2011 af Lotte Hedegaard‐Sørensen og Søren Langager, begge fra DPU, Aarhus Universitet.

Downloads

Publiceret

september 25, 2015

Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7430‐269‐8

doi

10.7146/aul.40.23