Samarbejdets kunst: ‐ Arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer på specialskoler

Authors

Lotte Hedegaard‐Sørensen
Søren Langager

Synopsis

Undersøgelsen ’Samarbejdets kunst’ har fokus på samarbejdsrelationer, ansvars‐ og arbejdsopgavefordelinger og pædagogiske rolleforskelle mellem pædagogmedhjælpere og lærere på specialskoler. Projektet er gennemført i perioden fra september 2010 til september 2011 af Lotte Hedegaard‐Sørensen og Søren Langager, begge fra DPU, Aarhus Universitet.

Downloads

Published

September 25, 2015

Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978‐87‐7430‐269‐8

doi

10.7146/aul.40.23