Loading ...
Loading ...
Sønderskov udgravningsrapport (excavation report): FHM5662 Sønderskov, Rugaard, Djursland, Rosmus sogn, Djurs Sønder herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.02.11. Sb. nr. 112

Publication Info

Added 2019-02-25
ISBN-13: 978-87-7507-446-4
doi: 10.7146/aul.315.213

Related categories

Sønderskov udgravningsrapport (excavation report): FHM5662 Sønderskov, Rugaard, Djursland, Rosmus sogn, Djurs Sønder herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.02.11. Sb. nr. 112

Mette Løvschal, Michael Vinter (Author)

Som en del af forskningsprojektet Time and Causality: a non-linear approach to prehistoric landscape change, financieret af Danmarks Frie Forskningsfond, gennemførtes i oktober 2015 en mindre undersøgelse af en skelvold og en terrassekant i det store fossile system af oldtidsagre i Sønderskov på det østlige Djursland. Hovedformålet var at opnå ny viden om tidspunktet for anlæggelsen af afgrænsningerne i marksystemet, og om over hvor lang tid afgrænsningerne var akkumuleret. Der blev udtaget prøver til 14C- og OSL-datering; selvom resultaterne af disse er forbundet med betydelige biases tyder de på, at skelvoldene kan have påbegyndt at akkumulere allerede i yngre bronzealder, og der antydes yderligere aktivitetsfaser i både Tragtbægerkultur og vikingtid. 

About the Author: Mette Løvschal

No biography available at this time.

About the Author: Michael Vinter

No biography available at this time.

  • FHM5662 Sønderskov, Rugaard, Djursland, Rosmus sogn, Djurs Sønder herred, tidl. Randers amt
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books