Projekt KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik

Forfattere

Klaus Kasper Kofod
Annemarie Højmark
Søren Langager

Synopsis

Rapporten er udarbejdet i tilknytning til projekt KvaliKomBo, som er finansieret af Servicestyrelsen (nu: Socialstyrelsen) under Socialministeriet. Den er udgivet som publikation nr. 8 i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' under DPU’s forskningsprogram Social‐ og specialpædagogik i inkluderende perspektiv (SSIP). Rapporten Projekt "KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik" rummer en beskrivelse af organisationsform, beboergrupper, personalesammensætning og pædagogiske rammer i de ni botilbud og fire tilknyttede dagtilbud, som deltager i kompetenceudviklingsprojektet KvaliKomBo, der påbegyndtes i 2010.

Downloads

Publiceret

30 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7684‐967‐2

doi

10.7146/aul.30.50