Komparativ undersøgelse af læreres tilegnelse af specialpædagogiske kompetencer gennem uddannelse (Danmark, Canada/Ontario, Finland, og Sverige): Rapport til Formandskabet for Skolerådet

Authors

Susan Tetler
Lotte Hedegaard‐Sørensen
Laura Mørk Emtoft
Hilde Ulvseth

Synopsis

Denne komparative undersøgelse af læreres tilegnelse af specialpædagogiske kompetencer gennem uddannelse i Danmark, Canada/Ontario, Finland og Sverige er gennemført i 2012 på foranledning af Formandskabet for Skolerådet. Studiet er gennemført i perioden marts‐november 2012 af et forskerteam ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet (DPU). Dette team har fået hjælp til opgaven af en videnskabelig følgegruppe samt repræsentanter fra de involverede uddannelsesinstitutioner i de fire lande. Undersøgelsen er en totalundersøgelse, dvs. en undersøgelse af samtlige grund- og efteruddannelsessteder i Danmark, Canada/Ontario, Sverige og Finland.

Downloads

Published

September 30, 2015

Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978‐87‐7684‐944‐3

doi

10.7146/aul.29.49