Loading ...
Loading ...
Komparativ undersøgelse af læreres tilegnelse af specialpædagogiske kompetencer gennem uddannelse (Danmark, Canada/Ontario, Finland, og Sverige): Rapport til Formandskabet for Skolerådet

Publication Info

Added 2015-09-30
ISBN-13: 978‐87‐7684‐944‐3
doi: 10.7146/aul.29.49

Related categories

Komparativ undersøgelse af læreres tilegnelse af specialpædagogiske kompetencer gennem uddannelse (Danmark, Canada/Ontario, Finland, og Sverige): Rapport til Formandskabet for Skolerådet

Susan Tetler, Lotte Hedegaard‐Sørensen, Laura Mørk Emtoft, Hilde Ulvseth (Author)

Denne komparative undersøgelse af læreres tilegnelse af specialpædagogiske kompetencer gennem uddannelse i Danmark, Canada/Ontario, Finland og Sverige er gennemført i 2012 på foranledning af Formandskabet for Skolerådet. Studiet er gennemført i perioden marts‐november 2012 af et forskerteam ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet (DPU). Dette team har fået hjælp til opgaven af en videnskabelig følgegruppe samt repræsentanter fra de involverede uddannelsesinstitutioner i de fire lande. Undersøgelsen er en totalundersøgelse, dvs. en undersøgelse af samtlige grund- og efteruddannelsessteder i Danmark, Canada/Ontario, Sverige og Finland.

About the Author: Susan Tetler

No biography available at this time.

About the Author: Lotte Hedegaard‐Sørensen

No biography available at this time.

About the Author: Laura Mørk Emtoft

No biography available at this time.

About the Author: Hilde Ulvseth

No biography available at this time.

  • Komparativ undersøgelse af læreres tilegnelse af specialpædagogiske kompetencer gennem uddannelse
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books