Unge i bandegrupperinger. Hvad ved vi – og hvad ved vi ikke? En forskningsopsamling over national og international viden om unge i bander

Forfattere

Kirsten Elisa Petersen
Lars Ladefoged

Synopsis

Denne forsknings- og vidensopsamling præsenterer international, nordisk og dansk forskning og viden på området knyttet til unge i bandegrupperinger.

Forsknings- og vidensopsamlingen udgør del II af et samlet forskningsprojekt, som har fokus på unge mænd i bandegrupperinger, der har forløbet siden januar 2013. Tidligere i projektforløbet er udkommet rapport nr. I med titlen ”Stemmer fra en bande – Unge bandemedlemmers egne fortællinger om opvækst, hverdagsliv og fremtid”.

Forskningsprojektet omfattede imidlertid også en tidsmæssig og økonomisk mulighed for at udarbejde en forsknings- og vidensopsamling specifikt med fokus på at indkredse eksisterende forskningsbaseret viden på området knyttet til unge i bandegrupperinger, både i dansk og international sammenhæng – og det er denne, der nu foreligger i denne rapport. Tredje og sidste rapport (rapport del III) præsenterer resultaterne af den del af forskningsprojektet, der har haft fokus på de socialpædagogiske indsatser, der landet over iværksættes i forskellige former til forebyggelse af tilknytning til bandegruppering, såvel som med fokus på indsatser, der hjælper unge til at forlade bandegrupperinger. Her inddrages de professionelles arbejde, det vil sige dem, der på forskellig vis arbejder med de unge i bandegrupperinger, deres viden og erfaringer og de sociale og socialpædagogiske indsatser, teorier og metoder, som de professionelle arbejder ud fra. Den tredje og sidste rapport i det samlede forskningsprojekt om unge mænd i bandegrupperinger forventes at udkomme i december 2018.

Downloads

Publiceret

16 november 2018

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-577-3

doi

10.7146/aul.283.198