“Hellere 1000 kram end én knytnæve”: Magtanvendelser og udviklingshæmmede på bo- og dagtilbud

Forfattere

Susanne Bay Sønderbæk
Lise Usinger

Synopsis

Publikationen er en lettere omarbejdet masterafhandling fra 2017. Omdrejningspunktet for denne undersøgelse er en empirisk, teoretisk og historisk undersøgelse af magtanvendelser i forhold til voksne udviklingshæmmede på botilbud. 

Susanne Bay Sønderbæk er uddannet socialrådgiver, og har siden 1. januar 2014 været ansat i Socialtilsyn Midt, hvor hun fører tilsyn med botilbud. Herunder hvorvidt tilbuddene overholder lovgivningen og i den pædagogiske praksis arbejder forebyggende i forhold til magtanvendelser.

Lise Usinger er uddannet pædagog, og er ansat som konsulent på et dag og døgntilbud for voksne udviklingshæmmede. Lise Usingers opgave er dels at klæde de ansatte på i forhold til lovgivning, etik og arbejdsmiljø dels at gennemgå og kvalitetssikre de magtanvendelser der indberettes fra tilbuddet.

“Hellere 1000 kram end én knytnæve” er udgivet i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' (serieredaktør: Søren Langager) under forskningsprogrammet ’Inklusion og eksklusion – i samfund, institution og pædagogisk praksis’ ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.

Downloads

Publiceret

14 februar 2018

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-604-6

doi

10.7146/aul.248.178