Lokale partnerskaber for udsatte unge – på tværs af produktionsskole, virksomheder og civilsamfund

Forfattere

Line Lerche Mørck; Charlotte Johannsen; Karina Byskov Kristensen; David Roberto Andreasen; Christian Christrup Kjeldsen

Synopsis

Hvordan kan man organisere partnerskaber mellem produktionsskoler, virksomheder og civilsamfund? Kan partnerskaber udgøre trædesten for udsatte unge, så de i mindre grad står alene, når de skal finde deres vej ind i samfundet? Midtvejsrapporten stiller skarpt på, hvem de udsatte unge er som er med i partnerskabsprojektet, og hvilken betydning de meget forskellige partnerskaber har for forskellige udsatte unge. Rapporten er første publikation og er del af et igangværende udviklingsarbejde, hvor konsulentfirmaet SPUK i samarbejde med fire forskellige produktionsskoler arbejder med at udvikle nye former for partnerskaber. Udviklingsprojektet og forskningen er finansieret af Velux-fonden. 

Downloads

Publiceret

23 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7684‐747‐0

doi

10.7146/aul.23.21