Fortrolige voksne i de unges liv

Forfattere

Helle Rabøl Hansen
Ditte Winther‐Lindqvist
Jens Christian Nielsen

Synopsis

Fortrolige voksne i de unges liv belyser unges behov for og forventninger til fortrolige voksne. Rapporten har særligt fokus på den del af unges tilværelse, der byder på negative udfordringer og hvor der kan være behov for at få adgang til en fortrolig voksen. Rapporten stiller skarpt på hvilke forventninger unge i udskolingen har til deres professionelle voksne, og hvilke emner og problemstillinger de netop knytter til fortroligheden med dem. Rapportens råd og analyser henvender sig til de professionelle voksne, som udskolingseleverne møder i institutionelle sammenhænge – og de voksne enkelte elever vil møde i myndighedssammenhænge.

Downloads

Kommende

23 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-323-8

doi

10.7146/aul.22.19