Elevoprør og studenteroprør i Danmark: Protestaktiviteter blandt lærlinge, elever og studerende 1960-2014

Forfattere

Knud Holt Nielsen

Synopsis

Rapporten analyserer udviklingen i protestaktiviteter blandt unge i Danmark gennem en systematisk kortlægning af omfang og temaer for alle større protestdemonstrationer organiseret af elever, studerende og lærlinge fra 1960-2014.

Igennem de mere end fem årtier som kortlægges, kan man således iagttage flere større protestbølger blandt de danske unge. Rapporten påviser bl.a., at det er nødvendigt med en revurdering af den betydning, man ofte tillægger året 1968 og studenteroprøret. Perioden 1966-1971 markerer således ikke et klimaks for unge uddannelsessøgendes deltagelse i kollektive protestaktiviteter i Danmark, men er blot en tidlig fase i en mere omfattende og langvarig bølge af kollektive protestaktiviteter blandt uddannelsessøgende, der strækker sig helt op i 1980’erne, hvor protestdemonstrationerne fra 1973-1988 er langt mere omfattende end i perioden 1966-1971. 1960’ernes og 1970’ernes protestbølge blandt unge var heller ikke nogen ”unik” fase, tværtimod har vi i Danmark i årene efter 1999 oplevet en ny bølge af kollektive protestaktiviteter blandt unge under uddannelse, der er langt mere omfattende end under studenteroprøret.

Magtudøvelsesformen inden for uddannelsespolitikken har ændret sig væsentligt fra 1960'erne til i dag og det giver til gengæld sværere betingelser for elev- og studenterbevægelsen i dag. Over tid er det ydermere tydeligt, at organisation har en afgørende betydning. Når der er landsdækkende elev- og studenterorganisationer i Danmark, der aktivt søger det og er i stand til at samle lokal utilfredshed i landsdækkende kollektive protestaktiviteter - og efterfølgende opsamle de kollektive erfaringer fra disse for at lægge dem til grund for efterfølgende aktiviteter blandt nye generationer af unge og på den måde udvikle en egentlig protestkultur blandt unge - så er det, at utilfredshed blandt unge under uddannelse over konkrete forhold udvikler sig til flerårige protest-bølger.

Downloads

Kommende

23 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-744-9

doi

10.7146/aul.21.20