Stress i gymnasiet: Hvad der stresser gymnasielever og hvordan forebyggelse og behandling virker med ’Åben og Rolig for Unge’

Forfattere

Anne Maj Nielsen
Laila Colding Lagermann

Synopsis

Læring og trivsel i gymnasiet er truet af præstationspres, konkurrence og udbredt stress. Det modvirker formålene med uddannelse, fordi stress gør det sværere at koncentrere sig, lære og huske og risikerer at forringe de unges sociale trivsel og udvikling. Derfor er stress i gymnasiet alvorligt bekymrende.

Denne undersøgelse af stress hos gymnasieelever i Aalborg viser, hvordan stress giver sig udslag i gymnasiet, hvad der stresser eleverne, hvad der adskiller de stressramte elever fra andre elever, hvordan et stressreduktionskursus virker for de unge i gymnasiet, og hvad der kan modvirke stress i gymnasiet.

Downloads

Kommende

31 marts 2017

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-675-6

doi

10.7146/aul.198.143