Loading ...
Loading ...
Filosofisk terapi

Publication Info

Added 2017-03-22
ISBN-13: 978-87-7507-385-6
doi: 10.7146/aul.197.142

Related categories

Filosofisk terapi

Anders Dræby Sørensen (Author)

I Hellenismen og Romerriget blev den filosofiske livskunst blandt andet forstået som en terapeutisk praksis. I dag er dette område defineret af psykologer og psykoterapeuter, der ofte opfatter deres praksis som adskilt fra filosofien. I de senere år er der opstået en stigende interesse for at genoplive og modernisere antikkens filosofiske livskunst, ligesom at den eksistentielle terapi har udviklet sig til en moderne filosofisk livskunst.

Bogen giver en introduktion til den filosofiske terapi. I den forbindelse stiller bogen skarpt på spørgsmålene om, hvorvidt der overhovedet er en berettigelse i at udøve filosofisk terapi i det 21. århundrede, og på hvilke måder den filosofiske livskunst i givet fald kan udgøre et brugbart alternativ til den mere konventionelle og medicinske tilgang til den kliniske psykologi og psykoterapi.

About the Author: Anders Dræby Sørensen

No biography available at this time.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books