Faktorer af betydning for kvalitet i specialskoler: En survey‐kortlægning blandt specialskoler og PPR

Forfattere

Beatrice Schindler Rangvid
Niels Egelund

Synopsis

Børne‐ og undervisningsministeriet indgik i december 2012 en aftale om i et forskningsmæssigt samarbejde mellem Aarhus Universitet (Institut for Uddannelse og Pædagogik/forskningsprogrammet SILO) og SFI at gennemføre et projekt, der har til formål at etablere viden om kvalitet på specialskolerne og udvikle kvalitet på skolerne. De enkelte dele af projektet er beskrevet i fem rapporter og tre former for kvalitetsudviklingsværktøjer. De fem rapporter er alle udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet.

Downloads

Publiceret

september 22, 2015

Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7684‐850‐7

doi

10.7146/aul.19.15