Åben dialog i en evidensbaseret tid – nye vinde i socialpsykiatrien?

Forfattere

Mikkel Fogh Odgaard

Synopsis

Bogen er et nedslag i udviklingstendenser og tiltag som i skrivende stund  finder sted på det socialpsykiatriske område. Den aktuelle tendens på området er, at der gøres forsøg på at implementere evidensbaserede metoder, hvor blandt andet den finsk udviklede tilgang Åben Dialog netop nu er i spil. Bogens formål er at forklare baggrunden for denne udvikling og hvorfor netop Åben Dialog er en del af dette, samt hvilken betydning udviklingen kan få for kontaktpersonens rolle. Kontaktpersonen arbejder på et socialpsykiatrisk § 107 og § 108 botilbud, som henholdsvis er kortere eller længerevarende boformer til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Publikationen er udgivet i serien 'Socialpsykiatri og Socialpædagogik’ (serieredaktør: Søren Langager) under forskningsprogrammet ’Inklusion og eksklusion – i samfund, institution og pædagogisk praksis’ ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Denne og øvrige udgivelser i serien kan gratis downloades via adressen: http://www.edu.au.dk/Socialpsykiatri-og-Socialpædagogik. Serien består af rapporter fra forskningsprojekter og bemærkelsesværdige lettere omarbejdede specialeafhandlinger.

Downloads

Publiceret

15 februar 2017

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-668-8

doi

10.7146/aul.181.139