Nationale test: Danske lærere og skolelederes brug, holdninger og viden

Forfattere

Jeppe Bundsgaard
Morten Rasmus Puck

Synopsis

Nationale test har været en del af folkeskolens hverdag i omkring syv år. Efter en noget turbulent start med hyppige nedbrud, store budgetoverskridelser og tekniske fejl, er testene blevet en stadig mere integreret del af såvel undervisningen som de politiske beslutninger omkring undervisningen. Således er resultater fra nationale test udpeget som succeskriterium for skolereformen fra 2014, lige som nationale testdata indgår i kommunernes kvalitetsrapporter og i skolernes opfølgning på undervisningen.

I den offentlige debat om nationale test høres både kritik og opbakning til nationale test, og ofte følges et synspunkt op af udsagn om at danske lærere har (eller ikke har) taget de nationale test til sig og bruger dem konstruktivt (eller ikke bruger dem, eller bruger dem destruktivt) i deres undervisning. Sådanne udsagn har hidtil ikke haft noget solidt grundlag at basere sig på.

Nærværende rapport er således den første statistisk pålidelige undersøgelse af hvordan lærere og skoleledere bruger nationale test, og hvad deres holdninger til og viden om nationale test er.

 

Downloads

Publiceret

14 september 2016

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-696-1

doi

10.7146/aul.145.124