Loading ...
Loading ...
Litteraturstudie om intensive læringsforløb

Publication Info

Added 2016-03-01
ISBN-13: 978-87-7507-364-1
doi: 10.7146/aul.125.111

Related categories

Litteraturstudie om intensive læringsforløb

Anja Bondebjerg, Camilla Brørup Dyssegaard, Hanna Bjørnøy Sommersel, Stinna Vestergaard (Author)

Turbolæring kan gøre danske elever uddannelsesparate

Intensive læringsforløb som Løkkefondens Drengeakademi eller Egmontfondens sommercamps kan give et fagligt og socialt løft for elever, der endnu ikke er uddannelsesparate i udskolingen. Det viser et nyt litteraturstudie udarbejdet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
 

Litteraturstudiet intensive læringsforløb målrettet grundskoleelever i læringsvanskeligheder afdækker 24 studier, hvoraf 12 er amerikanske, seks danske, tre svenske og tre norske. Og generelt tegner der sig et billede af, at de intensive læringsforløb har en positiv effekt.

På tværs af studierne tegner der sig et billede af, at det er særlig væsentligt, at undervisningen er tilpasset den enkelte elevs behov. Det gælder både med henblik på at løfte det faglige niveau og skabe øget trivsel og motivation i forhold til skolearbejdet. 

Viden om hvad der virker
Baggrunden for undersøgelsen er at uddannelsesparathedsvurderingen (UPV), er blevet rykket ned i 8. klasse fra skoleåret 2014/2015. Formålet med at flytte UPV’en er, at der således er mulighed for at give en særlig, målrettet skole- og vejledningsindsats til elever, der har brug for det, så de kan være uddannelsesparate ved udgangen af 9. klasse. De intensive læringsforløb kan være en af disse indsatser.

Det nye litteraturstudie skal skabe viden om, hvordan intensive læringsforløb kan understøtte forskellige elevgruppers faglige, sociale og personlige udvikling. Desuden er litteraturstudiet med til at styrke vidensgrundlaget omkring etablering og implementering af intensive læringsforløb, samt hvilke indsatser og metoder det kan være relevante at afprøve systematisk i en dansk skolekontekst.

I studierne ses, at der især er tre områder, det kan anbefales at se nærmere på. For det første bør indsatserne udformes ud fra klare mål og rammer omkring det ønskede udbytte. For det andet er det vigtigt, at eleverne deltager frivilligt. Og endelig er overleveringen af elevens faglige, personlige og sociale kompetencer før og efter indsatsen også afgørende. 

About the Author: Anja Bondebjerg

No biography available at this time.

About the Author: Camilla Brørup Dyssegaard

No biography available at this time.

About the Author: Hanna Bjørnøy Sommersel

No biography available at this time.

About the Author: Stinna Vestergaard

No biography available at this time.

  • Litteraturstudie om intensive læringsforløb
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books