Kuratoriske forhandlinger om kunstmuseets rolle under kontemporaneitetens vilkår: udfoldet i en udstilling om billedkunstner Sonja Ferlov Mancoba

Forfattere

Johanne Løgstrup
Ph.D

Synopsis

Ph.D. afhandlingen analyserer kurateringens muligheder i kunstmuseers samlinger i lyset af en tids- og historieforståelse baseret på kontemporaneitetens vilkår, med henblik på museernes rolle og betydning i dag. Med kontemporaneitetens vilkår forstås en global samtidighed og sammenbringning af kulturelle tider og historier. Gennem praktisk kuratering og analyser undersøger jeg det modernistiske kunstmuseums praksis og samlingers betydning i et globalt tidsperspektiv. Det modernistiske kunstmuseum skal her forstås som et kunstmuseum, der er baseret på en homogen tid, hvor en stærk fremskridtsbevidsthed og troen på det opbyggelige med vesten som hegemonisk magt gør sig gældende (Bishop 2013, Groys 2009). Helt centralt for projektet står spørgsmålene om hvilken rolle spiller de modernistiske kunstmuseer, og hvilken rolle kan kuratering som en særlig praksis og udstillingsmediet som en bestemt formidlingsform få i et globalt og afkolonialt perspektiv? Helt konkret forstås kuratering og udstillingsmediet, som det der danner rammen for hvordan kunsten formidles på.

Gennem kuratering, analyser og diskussioner udfolder jeg de spørgsmål. Det sker blandt andet via kunstteoretiker og museumsforskere som Claire Bishop, James Clifford, Jacob Lund, Nora Sternfeld, George Didi-Hubermann, Wayne Modest og Ann Laura Stoler, som jeg benytter til at diskutere tidopfattelser med, kurateringens muligheder, samt museet rolle og betydning i dag. På baggrund af dette teoretiske grundlag analyserer jeg i afhandlingens første del forskellige samlingsophængninger og samlingsudstillinger på moderne kunstmuseer. Her inddrager jeg de afkoloniale bevægelser og aktioner, som finder sted i disse år på en række kunstmuseer og jeg analyserer hvordan forskellige udstillinger på museerne har taget agens og blevet et rum for konflikter.

I min praktiske del af afhandlingen arbejder jeg med den dansk-franske billedkunstner Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984), som Statens Museum for Kunst viste en monografisk udstilling med i foråret 2019, som jeg har analyseret. I mit hovedkapitel producerer jeg et spekulativt kuratorisk projekt om Sonja Ferlov Mancoba. Jeg benytter en kuratorisk metode, der belyser den tidslige kompleksitet og afkolonialiserings-processer. I udstillingen undersøger jeg hvordan det er muligt at etablere rum for fortiden og nutidens relation til transnationale udvekslinger i kunst. Udstillingen er ikke udført men forestillet. Det er et essay, hvor læseren guides fra rum til rum. Her sammensættes værker og kuraterings-tanker fremlægges og diskuteres. Derudover indgår i den praktiske del en artikel, som er en mailkorrespondance, hvor jeg har inviteret billedkunstnere Yvette Brackman og Pia Rönicke med som medforfattere, som tager udgangspunkt i udstillingen om Sonja Ferlov Mancoba og diskuterer hvorledes kvindelige kunstnere i dag indskrives i kunsthistorien.

 

Downloads

Publiceret

10 maj 2021

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-503-4