Loading ...
Loading ...
Børn og voksnes kropslighed i daginstitutioner: Refleksion og viden om kroppens betydning i dagtilbuddet med særlig vægt på socialt udsatte børn

Publication Info

Added 2015-10-05
ISBN-13: 978-87-7507-352-8
doi: 10.7146/aul.81.75

Related categories

Børn og voksnes kropslighed i daginstitutioner: Refleksion og viden om kroppens betydning i dagtilbuddet med særlig vægt på socialt udsatte børn

Thomas Moser, Ilse Marie Mortensen (Author)

Denne artikel er udarbejdet i tilknytning til forskningsprojektet ”Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge – indsats og effekt” (HPA-projektet), som er gennemført ved DPU og er finansieret af Det Strategiske Program for Velfærdsforskning (Socialministeriet) i perioden oktober 2005 frem til maj 2009.

Projektets sigte er at udvikle metoder, der giver pædagoger mulighed for at udvikle deres pædagogiske handlekompetencer, så de kan fremme udsatte børns handlemuligheder og livschancer.

About the Author: Thomas Moser

No biography available at this time.

About the Author: Ilse Marie Mortensen

No biography available at this time.

  • Børn og voksnes kropslighed i daginstitutioner
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books