Loading ...
Loading ...
Programmer for 0-6 årige med forældreinvolvering i dagtilbud. En forskningskortlægning: VIDA-Forskningsserien, 2011:02

Publication Info

Added 2015-10-02
ISBN-13: 978-87-7507-346-7
doi: 10.7146/aul.75.69

Related categories

Programmer for 0-6 årige med forældreinvolvering i dagtilbud. En forskningskortlægning: VIDA-Forskningsserien, 2011:02

Michael Søgaard Larsen, Anne Bang-Olsen, Peter Berliner, Hanna Bjørnøy Sommersel, Anne Grosen Pedersen, Anders Holm, Bente Jensen, Rune Müller Kristensen, Niels Ploug, Neriman Tiftikci (Author)

Denne rapport er den anden rapport i VIDA-forskningsserien. Rapporten knytter sig således til projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA-projektet). Projektet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn?

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Socialministeriet og udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle og afprøve samt dokumentere, hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse.

About the Author: Michael Søgaard Larsen

No biography available at this time.

About the Author: Anne Bang-Olsen

No biography available at this time.

About the Author: Peter Berliner

No biography available at this time.

About the Author: Hanna Bjørnøy Sommersel

No biography available at this time.

About the Author: Anne Grosen Pedersen

No biography available at this time.

About the Author: Anders Holm

No biography available at this time.

About the Author: Bente Jensen

No biography available at this time.

About the Author: Rune Müller Kristensen

No biography available at this time.

About the Author: Niels Ploug

No biography available at this time.

About the Author: Neriman Tiftikci

No biography available at this time.

  • Programmer for 0-6årige med forældreinvolvering i dagtilbud – En forskningskortlægning 2. Udgave
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books