Loading ...
Loading ...
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:01

Publication Info

Added 2015-10-02
ISBN-13: 978-87-7507-345-0
doi: 10.7146/aul.74.68

Related categories

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:01

Bente Jensen, Anders Holm, Camilla Wang, Dorte Kousholt, Ib Ravn, Michael Søgaard Larsen, Ove Steiner Rasmussen, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Ulrik Brandi (Author)

Denne statusrapport præsenterer for første gang projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA-projektet). Projektet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn?

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Socialministeriet og udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle og afprøve samt dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse.

About the Author: Bente Jensen

No biography available at this time.

About the Author: Anders Holm

No biography available at this time.

About the Author: Camilla Wang

No biography available at this time.

About the Author: Dorte Kousholt

No biography available at this time.

About the Author: Ib Ravn

No biography available at this time.

About the Author: Michael Søgaard Larsen

No biography available at this time.

About the Author: Ove Steiner Rasmussen

No biography available at this time.

About the Author: Peter Berliner

No biography available at this time.

About the Author: Thomas Yung Andersen

No biography available at this time.

About the Author: Ulrik Brandi

No biography available at this time.

  • Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 1. Design og metode
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books