Loading ...
Loading ...
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – Modelprogram. Forandring og effekt: VIDA-forskningsrapport 4. VIDA-forskningsserien 2013:07

Publication Info

Added 2015-10-02
ISBN-13: 978-87-7507-344-3
doi: 10.7146/aul.73.67

Related categories

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – Modelprogram. Forandring og effekt: VIDA-forskningsrapport 4. VIDA-forskningsserien 2013:07

Bente Jensen (Author)

I denne VIDA-forskningsrapport 4, ”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Effekter af VIDA”, præsenteres en samlet oversigt over VIDA-projektets forskningsmæssige formål og baggrund, VIDA-interventionens curriculum samt strategier for professionel kvalificering (kap. 1). Derefter beskrives data, design og analysestrategier og resultater af effektundersøgelsen målt på børns udbytte (kap. 2). Efterfølgende præsenteres casestudierne, som belyser forandringsprocesser i dagtilbud som følge af deltagelse i VIDA-programmet både med hensyn til organisatorisk læring og med hensyn til nye former for forældresamarbejde (kap. 3). Endelig samles resultaterne i rapporten i en refleksion over resultater fra de tre delstudier (kap. 4). Rapporten afsluttes med en opsummering og perspektivering.

About the Author: Bente Jensen

No biography available at this time.

  • Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Forandring og effekt
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books