Loading ...
Loading ...
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – Modelprogram. Midtvejsanalyser: VIDA Statusrapport 3. VIDA-forskningsserien 2012:01

Publication Info

Added 2015-09-29
ISBN-13: 978-87-7281-722-4
doi: 10.7146/aul.72.43

Related categories

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – Modelprogram. Midtvejsanalyser: VIDA Statusrapport 3. VIDA-forskningsserien 2012:01

Bente Jensen (Volume editor)

Denne VIDA-statusrapport 3 præsenterer VIDA-projektets (Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud) erfaringer og resultater fra analyser midtvejs i projektet. Projektet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn?

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning tidligere Socialministeriet og udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet.

About the Volume editor: Bente Jensen

No biography available at this time.

  • Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Midtvejsanalyser
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books