Loading ...
Loading ...
Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmning: - En KvaliKomBo antologi

Publication Info

Added 2015-09-25
ISBN-13: 978‐87‐7684‐938‐2
doi: 10.7146/aul.39.24

Related categories

Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmning: - En KvaliKomBo antologi

Søren Langager (Volume editor)

’Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmning’ er en antologi med ni artikler, der fra meget forskellige vinkler har som mål at bidrage til refleksioner omkring faglige udfordringer i pædagogisk kompetenceudvikling i forhold til indsatser for voksne udviklingshæmmede. Artiklerne spænder tematisk bredt. Fra empiriske studier af den daglige praksis i botilbud over temaer som medborgerskab og neuropædagogik til etiske og socialpolitiske aspekter af arbejdet med udviklingshæmmede.

Antologien er udarbejdet i forbindelse med projekt KvaliKomBo, som er økonomisk støttet af Socialstyrelsen. Den er udgivet som publikation i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' under DPU’s forskningsprogram Social‐ og specialpædagogik, inklusion, ledelse og organisation (SILO).

About the Volume editor: Søren Langager

No biography available at this time.

  • Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmning
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books