Loading ...
Loading ...
Med spredning som muligt svar: Følgeforskning af Københavnermodellen for integration

Publication Info

Added 2015-09-25
ISBN-13: 978-87-7430-132-5
doi: 10.7146/aul.37.26

Related categories

Med spredning som muligt svar: Følgeforskning af Københavnermodellen for integration

Jette Kofoed, Peter Allerup, Jane Larsen, André Torre (Author)

Københavnermodellen for integration er et projekt, der blev vedtaget af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i 2005. Målet var gennem en frivillig ordning at fordele minoritetsbørn fra et skoledistrikt til et andet. Det erklærede politiske mål var at skabe bedre faglige resultater og en bedre integration og et kulturmøde mellem majoritet og minoritet. Det har fået over 800 børn med etnisk minoritetsbaggrund til at søge ud af deres eget skoledistrikt og længere væk, til en skole med overvejende etnisk-danske børn. Denne rapport markerer afslutningen på den følgeforskning, der har fulgt Københavnermodellen for Integrations første leveår. Følgeforskningen er blevet varetaget af en gruppe forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Det afdækker spørgsmålet om, hvordan børnene ser ud til at have sociale relationer på de skoler, der er involveret i Københavnermodellen. Rapporten belyser spørgsmålet ud fra en række forskellige analyser baseret på forskelligt datamateriale. I rapporten er der viden at hente om, hvordan Københavnermodellen erfares af elever og integrationsvejledere, som løsning på de mål politikerne har opsat. Den rummer også viden om hvilke udfordringer, der opstår qua de politiske løsninger, der er blevet sat i værk i København.

 

About the Author: Jette Kofoed

No biography available at this time.

About the Author: Peter Allerup

No biography available at this time.

About the Author: Jane Larsen

No biography available at this time.

About the Author: André Torre

No biography available at this time.

  • Med spredning som muligt svar
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books