Loading ...
Loading ...
Projekt KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik

Publication Info

Added 2015-09-30
ISBN-13: 978‐87‐7684‐967‐2
doi: 10.7146/aul.30.50

Related categories

Projekt KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik

Klaus Kasper Kofod, Annemarie Højmark, Søren Langager (Author)

Rapporten er udarbejdet i tilknytning til projekt KvaliKomBo, som er finansieret af Servicestyrelsen (nu: Socialstyrelsen) under Socialministeriet. Den er udgivet som publikation nr. 8 i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' under DPU’s forskningsprogram Social‐ og specialpædagogik i inkluderende perspektiv (SSIP). Rapporten Projekt "KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik" rummer en beskrivelse af organisationsform, beboergrupper, personalesammensætning og pædagogiske rammer i de ni botilbud og fire tilknyttede dagtilbud, som deltager i kompetenceudviklingsprojektet KvaliKomBo, der påbegyndtes i 2010.

About the Author: Klaus Kasper Kofod

No biography available at this time.

About the Author: Annemarie Højmark

No biography available at this time.

About the Author: Søren Langager

No biography available at this time.

  • Projekt KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books