Loading ...
Loading ...
Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre

Publication Info

Added 2018-03-12
ISBN-13: 978-87-7684-612-1
doi: 10.7146/aul.252.180

Related categories

Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre

Kirsten Elisa Petersen, Kornelia Kraglund, Lars Ladefoged (Author)

Denne rapport præsenterer resultater fra et netop afsluttet forskningsprojekt, der har haft fokus på sundhedsplejens tilrettelagte ekstra indsatser over for små børn og deres forældre. Projektet har forløbet over en periode på cirka 3 år fra 2014 til 2017, hvor børn, forældre og sundhedspleje er blevet fulgt og har deltaget med deres tid og interesse.

Rapporten er baseret på et selvstændigt forskningsprojekt, der har haft fokus på en række særlige ekstra indsatser, som sundhedsplejen har udført gennem en treårig periode i Københavns Kommune, men udgør på samme tid en del af et samlet forskningsprojekt, som overordnet har fokus på betydningen af sundhedsplejens arbejde med tidlige og forebyggende indsatser.

About the Author: Kirsten Elisa Petersen

No biography available at this time.

About the Author: Kornelia Kraglund

No biography available at this time.

About the Author: Lars Ladefoged

No biography available at this time.

  • Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books