Loading ...
Loading ...
Hvad er vigtig pædagogisk viden om socialt udsatte børn i daginstitutionen? Pædagogstuderendes faglige viden, rettet mod udsatte børn i daginstitutionens pædagogiske arbejde

Publication Info

Added 2015-11-10
ISBN-13: 978‐87‐7430‐247‐6
doi: 10.7146/aul.25.95

Related categories

Hvad er vigtig pædagogisk viden om socialt udsatte børn i daginstitutionen? Pædagogstuderendes faglige viden, rettet mod udsatte børn i daginstitutionens pædagogiske arbejde

Klaus Kasper Kofod, Kirsten Elisa Petersen (Author)

Tidligere og nuværende forskning, knyttet til pædagogisk arbejde med udsatte børn i daginstitutionens pædagogiske praksis, har i høj grad fokuseret på enten daginstitutionens strukturelle udformning, muligheder og begrænsninger i arbejdet med denne gruppe børn eller på de professionelle pædagogers kompetencer til at udføre det pædagogiske arbejde. Dette forskningsprojekt bidrager imidlertid med en ny og meget relevant vinkel på det pædagogiske arbejde med udsatte børn i daginstitutionen, idet der i herværende sammenhæng sættes fokus på den pædagogiske professionsuddannelse og udforskes, på hvilke måder uddannelsen forbereder de studerende på deres fremtidige arbejde i daginstitutionen med udsatte børn.

About the Author: Klaus Kasper Kofod

No biography available at this time.

About the Author: Kirsten Elisa Petersen

No biography available at this time.

  • Hvad er vigtig pædagogisk viden om socialt udsatte børn i daginstitutionen?
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books