Loading ...
Loading ...
Lokale partnerskaber for udsatte unge – på tværs af produktionsskole, virksomheder og civilsamfund

Publication Info

Added 2015-09-23
ISBN-13: 978‐87‐7684‐747‐0
doi: 10.7146/aul.23.21

Related categories

Lokale partnerskaber for udsatte unge – på tværs af produktionsskole, virksomheder og civilsamfund

Line Lerche Mørck, Charlotte Johannsen, Karina Byskov Kristensen, David Roberto Andreasen, Christian Christrup Kjeldsen (Author)

Hvordan kan man organisere partnerskaber mellem produktionsskoler, virksomheder og civilsamfund? Kan partnerskaber udgøre trædesten for udsatte unge, så de i mindre grad står alene, når de skal finde deres vej ind i samfundet? Midtvejsrapporten stiller skarpt på, hvem de udsatte unge er som er med i partnerskabsprojektet, og hvilken betydning de meget forskellige partnerskaber har for forskellige udsatte unge. Rapporten er første publikation og er del af et igangværende udviklingsarbejde, hvor konsulentfirmaet SPUK i samarbejde med fire forskellige produktionsskoler arbejder med at udvikle nye former for partnerskaber. Udviklingsprojektet og forskningen er finansieret af Velux-fonden. 

About the Author: Line Lerche Mørck

No biography available at this time.

About the Author: Charlotte Johannsen

No biography available at this time.

About the Author: Karina Byskov Kristensen

No biography available at this time.

About the Author: David Roberto Andreasen

No biography available at this time.

About the Author: Christian Christrup Kjeldsen

No biography available at this time.

  • Lokale partnerskaber for udsatte unge – på tværs af produktionsskole, virksomheder og civilsamfund
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books