Loading ...
Loading ...
Fortrolige voksne i de unges liv

Publication Info

Added 2015-09-23
ISBN-13: 978-87-7507-323-8
doi: 10.7146/aul.22.19

Related categories

Fortrolige voksne i de unges liv

Helle Rabøl Hansen, Ditte Winther‐Lindqvist, Jens Christian Nielsen (Author)

Fortrolige voksne i de unges liv belyser unges behov for og forventninger til fortrolige voksne. Rapporten har særligt fokus på den del af unges tilværelse, der byder på negative udfordringer og hvor der kan være behov for at få adgang til en fortrolig voksen. Rapporten stiller skarpt på hvilke forventninger unge i udskolingen har til deres professionelle voksne, og hvilke emner og problemstillinger de netop knytter til fortroligheden med dem. Rapportens råd og analyser henvender sig til de professionelle voksne, som udskolingseleverne møder i institutionelle sammenhænge – og de voksne enkelte elever vil møde i myndighedssammenhænge.

About the Author: Helle Rabøl Hansen

No biography available at this time.

About the Author: Ditte Winther‐Lindqvist

No biography available at this time.

About the Author: Jens Christian Nielsen

No biography available at this time.

  • Fortrolige voksne i de unges liv
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books