Loading ...
Loading ...
Faktorer af betydning for kvalitet i specialskoler: En survey‐kortlægning blandt specialskoler og PPR

Publication Info

Added 2015-09-22
ISBN-13: 978‐87‐7684‐850‐7
doi: 10.7146/aul.19.15

Related categories

Faktorer af betydning for kvalitet i specialskoler: En survey‐kortlægning blandt specialskoler og PPR

Beatrice Schindler Rangvid, Niels Egelund (Author)

Børne‐ og undervisningsministeriet indgik i december 2012 en aftale om i et forskningsmæssigt samarbejde mellem Aarhus Universitet (Institut for Uddannelse og Pædagogik/forskningsprogrammet SILO) og SFI at gennemføre et projekt, der har til formål at etablere viden om kvalitet på specialskolerne og udvikle kvalitet på skolerne. De enkelte dele af projektet er beskrevet i fem rapporter og tre former for kvalitetsudviklingsværktøjer. De fem rapporter er alle udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet.

About the Author: Beatrice Schindler Rangvid

No biography available at this time.

About the Author: Niels Egelund

No biography available at this time.

  • Faktorer af betydning for kvalitet i specialskoler: En survey-kortlægning blandt specialskoler og PPR
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books