Loading ...
Loading ...
Cross-over: Bevægelser på tværs af ekstreme  grupper, bande- og rockermiljøet

Publication Info

Added 2017-02-03
ISBN-13: 978-87-7684-673-2
doi: 10.7146/aul.178.136

Related categories

Cross-over: Bevægelser på tværs af ekstreme grupper, bande- og rockermiljøet

Tina Wilchen Christensen, Line Lerche Mørck (Author)

”Cross-over” er en kategori, der dækker over bevægelser mellem kriminalitet og bandetilhør til politisk og religiøs ekstremisme. Den er opstået i kølvandet på Omar El-Husseins terrorangreb i København foråret 2015. Kategorien refererer til en bestemt type bevægelse og kan derved medvirke til at skabe blinde pletter, fordi ordet tenderer til at rette vores
opmærksomhed på én smal og lineær bevægelse fra kriminalitet og bandetilhør til
islamisk ekstremisme.   

Denne pjece giver et billede de komplekse bevægelsesmønstre i og på tværs af kriminelle netværk, bander, rockere og ekstreme grupper. Den giver en nuanceret forståelse af de veje ind, processer og perspektiver, der er nødvendige at begribe, når man skal udvikle og arbejde med forebyggelse af radikalisering

Pjecen er skrevet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet og er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet.


About the Author: Tina Wilchen Christensen

No biography available at this time.

About the Author: Line Lerche Mørck

No biography available at this time.

  • Cross-over - Bevægelser på tværs af ekstreme grupper, bande- og rockermiljøet
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books