Loading ...
Loading ...
Bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rockermiljøet: En kritisk undersøgelse og diskussion af ”Cross-over”

Publication Info

Added 2017-02-03
ISBN-13: 978-87-7684-671-8
doi: 10.7146/aul.177.137

Related categories

Bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rockermiljøet: En kritisk undersøgelse og diskussion af ”Cross-over”

Line Lerche Mørck, Tina Wilchen Christensen (Author)

”Cross-over” er en kategori, der dækker over bevægelser mellem kriminalitet og bandetilhør til politisk og religiøs ekstremisme. Den er opstået i kølvandet på Omar El-Husseins terrorangreb i København foråret 2015.

Kategorien refererer til en bestemt type bevægelse og kan derved medvirke til at skabe blinde pletter, fordi ordet tenderer til at rette vores opmærksomhed på én smal og lineær bevægelse fra kriminalitet og bandetilhør til islamisk ekstremisme.   

Den nuværende brug af ”Cross-over” bygger på en række dominerende antagelser om radikaliseringsprocesser og en bestemt sammenhæng mellem udsagn og handling.  Når ”Cross-over” bygger videre på disse etablerede antagelser risikerer vi, at antagelserne med tiden etableres som forklaringer.  Den etablerede ”Cross-over” kategori kan derved utilsigtet medvirke til, at vi overser de komplekse dynamikker, der er på spil i og på tværs af kriminelle/ekstreme grupper og netværk.

Denne rapport giver således et billede af de komplekse bevægelsesmønstre i og på tværs af kriminelle netværk, bander, rockere og ekstreme grupper. Den giver en nuanceret forståelse af de veje ind, processer og perspektiver, der er nødvendige at begribe, når man skal udvikle og arbejde med forebyggelse af radikalisering.

Rapporten er skrevet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet og er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

About the Author: Line Lerche Mørck

No biography available at this time.

About the Author: Tina Wilchen Christensen

No biography available at this time.

  • Bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rockermiljøet
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books