Loading ...
Loading ...

Mad og måltidspædagogik i det japanske uddannelsessystem: Refleksioner fra et forskningsophold

Jacob Højgaard Christensen (Author)

Fra 2014 til 2017 gennemfører forfatteren et Ph.D.- forløb med mad og måltidspædagogik som centralt omdrejningspunkt. Genstandsfeltet, hvor der indsamles empiri, består af udviklingsprojektet “Madkamp – DM i Madkundskab, hvor forskningsinteressen omhandler deltagende elevers læreproces i denne kontekst. En essentiel del af Ph.D. studiet er tilknytning til et internationalt forskningsmiljø, det såkaldte miljøskifte. Undertegnede fik i denne sammenhæng kontakt til en japansk skoleforsker der tilbudte et 2 måneders forskningsophold ved University of Saitama i Tokyo. For at reflektere og dokumentere de empiriske iagttagelser valgte jeg at skrive en blog, imens at opholdet blev gennemført. Dette dokument er en samling af nogle blogindlæg, og intentionen er at give indblik i det japanske uddannelsessystem samt deres spændende tilgang til mad og måltidspædagogik. 

About the Author: Jacob Højgaard Christensen

No biography available at this time.

  • Mad og måltidspædagogik i det japanske uddannelsessystem - Refleksioner fra et forskningsophold
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books