Forsorg for de fattige: Fattigforsorg i lyset af en religiøs forståelseshorisont, Danmark 1522-1739.

Forfattere

Maria Nørby Pedersen
Aarhus University, Department of history and classical studies

Nøgleord:

fattigforsorg, tidlig moderne kristendom, reformationen, Dansk historie 1500-1700

Synopsis

Denne afhandling undersøger udviklingen af fattigforsorgslovgivning i Danmark fra den tidlige reformation til den tidlige enevælde med fokus på to forskningsspørgsmål: hvordan religionen og fattigforsorgen blev knyttet sammen i reformationsperioden 1522-1539, og hvordan lovgivere diskuterede og definerede ansvar og pligter i fattigforsorgen imellem 1536-1739. Afhandlingens bidrag består i en systematisk undersøgelse af lovgivning angående kongemagtens bestræbelser over for de fattige fra 1522-1739, hvilket er en underbelyst periode i fattigforsorgens historie. Dertil bidrager afhandlingen ved at inddrage religionen som et teoretisk perspektiv, da religiøse aspekter af fattigforsorgen hidtil har modtaget en flygtig opmærksomhed.

Forside til afhandling

Downloads

Publiceret

17 marts 2023

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-535-5