Forsorg for de fattige: Fattigforsorg i lyset af en religiøs forståelseshorisont, Danmark 1522-1739.

Authors

Maria Nørby Pedersen
Aarhus University, Department of history and classical studies

Keywords:

fattigforsorg, tidlig moderne kristendom, reformationen, Dansk historie 1500-1700

Synopsis

Denne afhandling undersøger udviklingen af fattigforsorgslovgivning i Danmark fra den tidlige reformation til den tidlige enevælde med fokus på to forskningsspørgsmål: hvordan religionen og fattigforsorgen blev knyttet sammen i reformationsperioden 1522-1539, og hvordan lovgivere diskuterede og definerede ansvar og pligter i fattigforsorgen imellem 1536-1739. Afhandlingens bidrag består i en systematisk undersøgelse af lovgivning angående kongemagtens bestræbelser over for de fattige fra 1522-1739, hvilket er en underbelyst periode i fattigforsorgens historie. Dertil bidrager afhandlingen ved at inddrage religionen som et teoretisk perspektiv, da religiøse aspekter af fattigforsorgen hidtil har modtaget en flygtig opmærksomhed.

Forside til afhandling

Downloads

Published

March 17, 2023

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-87-7507-535-5