Børnebibler som traditionsformidling: En litterær og teologisk undersøgelse af fem populære danske børnebibler fra 2010'erne

Forfattere

Louise Heldgaard Bylund
Researcher

Nøgleord:

Børnebibler, Bibelreception, Traditionsformidling, Børnelitteratur

Synopsis

Ph.d.-afhandlingen Børnebibler som traditionsformidling - en litterær og teologisk undersøgelse af fem populære danske børnebibler fra 2010’erne er et bibelreceptionsstudie af fem populære danske børnebibler fra 2010’erne. Børnebibler er den primære kilde til den bibelske og kristne tradition for børn og deres familier til brug i private hjem i dag. Gennem litterære og teologiske analyser afdækker afhandlingen, hvordan børnebibler formidler den bibelske og kristne tradition. Med denne afhandling har traditionsformidlingen i fem af de mest populære børnebibler for første gang været genstand for grundig undersøgelse. Dermed har vi opnået et indblik i det konkrete udtryk, den bibelske og kristne tradition har, når den formidles til børn og deres familier gennem børnebiblerne i dag. Afhandlingen består af en indledning, fem kapitler og en konklusion. De fem børnebibler, der udgør afhandlingens empiri, er Synne Garffs De Mindstes Bibel fra 2007 med illustrationer af Lillian Brøgger og Cato Thau-Jensen, Sigurd Barretts Sigurd fortæller Bibelhistorier fra 2010 med illustrationer af Jeanette Brandt, Ida Jessens Bibelhistorier fra 2016 med illustrationer af Hanne Bartholin, Johannes Mølleha-ves Børnebibelen genudgivet i 2016 med illustrationer af Charlotte Pardi, og endelig Alle Børns Bibel, oversat af Ilse M. Haugaard og Johannes Møllehave i 2020 og illustreret af Kelly Pulley.

Forside til tekst

Downloads

Publiceret

6 februar 2023

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-533-1