Samarbejde i skolen: En empirisk undersøgelse af, hvordan samarbejde tematiseres i kommunikationen i et kommunalt dansk skolesystem med fokus på, om og hvordan samarbejde bidrager til kobling mellem professionelles praksis og elevers læring

Forfattere

Anne Krøger
AU

Nøgleord:

Samarbejde, Skoleforskning, Kapacitetsopbygning

Synopsis

Afhandlingen præsenterer en kvalitativ empirisk undersøgelse af samarbejde i skolen. Det undersøges, hvordan samarbejde tematiseres i kommunikationen i et kommunalt dansk skolesystem med fokus på, om og hvordan samarbejde bidrager til kobling mellem professionelles praksis og elevers læring. Undersøgelsen inkluderer data fra 6 policy-dokumenter og 18 kvalitative forskningsinterviews, hvor forvalt ningschefer og -medarbejdere, skoleledere og lærere deltager.

Afhandlingen konkluderer, at samarbejde bidrager til kobling mellem de professionelles praksis og elevers læring, når skoleledelse, ressourcepersoner og lærere sikres tilkoblingsmuligheder, ligesom både forvaltning, skoleledelse, ressourcepersoner og lærere bør garantere tilkoblingsduelighed i forhold ti organisationens dagsorden. Endvidere konkluderer jeg, at alle initiativer skal tilpasses, hvis intentionerne med dem skal opfyldes, og ethvert initiativ skal kobles til den praksis, som i forvejen kendetegner skolen. Det gælder endvidere, at samarbejde mellem forvaltning og skole, men også det indbyrdes samarbejde mellem skoleledelse, ressourcepersoner og lærere, med fordel kan initieres og formaliseres, hvis det skal bidrage til kobling mellem de professionelles praksis og elevers læring.

Downloads

Kommende

10 maj 2021

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-502-7