De fattiges ret: Forhandlinger af socialt medborgerskab som status og praksis i stat og kommune, 1849-1892

Forfattere

Leonora Lottrup Rasmussen
Aarhus Universitet

Nøgleord:

Velfærdsstat, Medborgerskab, 1800-tallet, Historie, Fattighjælp, Danmark, Fattighaver, Legater, Legatboliger, Eftergivelse, Ekstraordinær hjælp, Aarhus, Fattigdom, Kommunalforvaltning, Aarhus Kommune, Handicapforsorg, Fattiglov, Alderdomsunderstøttelse, Alderdomshjælp, Fattigforsorg, Junigrundloven, Velfærdsstatens drivkræfter, Velfærdshistorie, Frihaver, Fattighjælpsvirkninger, Aarhus Byråd, Aarhus Fattigudvalg, Friboliger

Synopsis

Denne afhandling undersøger hvordan det social medborgerskab blev forhandlet fra Grundloven i 1849 til indførelsen af socialreformerne i begyndelsen af 1890’erne. Med et teoretisk og metodisk afsæt i nyere medborgerskabs­studier, undersøger afhandlingen kommunale medborgerskabs­forhandlinger i Aarhus og hvordan disse forhandlinger spillede sammen med udformningen af det nationale medborgerskab. Afhandlingen beskæftiger sig både med formaliserede forhandlinger, der foregik i officielle politiske institutioner, og de mindre formaliserede forhandlinger, der var indlejret i den kommunale forvaltning og som foregik mellem giver og modtager af fattig­hjælp. Afhandlingen giver et indblik i den danske velfærdsstats historie, en grundig indføring i 1800-tallets fattiglovgivning og fattigforsorg og sætter samtidigt ansigt på de mennesker, der søgte om hjælp fra det offentlige. 

Afhandlingen består af 5 dele:

Del 1: Fattigforsorg og medborgerskab.

Del 2: Henvendelser til Aarhus Byråd.

Del 3: Fattighaver.

Del 4: Legater og legatboliger.

Del 5: Ekstraordinær hjælp. 

 

Downloads

Publiceret

9 marts 2020

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-470-9